W drodze sprzeciwu strona kwestionuje uznanie lub odmowę uznania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym przez syndyka (nadzorcę sądowego, zarządcę). Sprzeciw może dotyczyć zarówno własnej wierzytelności, jak i wierzytelności innego podmiotu.

Dlaczego upadły powinien złożyć sprzeciw od listy wierzytelności.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy