Ciekawą regulację zawiera Konwencja w odniesieniu do roszczeń już przedawnionych. W świetle jej postanowień roszczenie przedawnione nie może być więcej podnoszone, nawet w postaci wzajemnego powództwa lub zarzutu. Należy przyjąć, że roszczenie przedawnione nie może być podnoszone w żaden sposób, ponieważ jest wyłączone z obrotu. Nie może zatem zostać przedstawione w formie zarzutu potrącenia czy też powództwa wzajemnego.

Aplikantka radcowska Monika Milka

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy