Tak, należy ujawnić w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości z umowy przedwstępnej, ponieważ jeśli przed zawarciem umowy przyrzeczonej nieruchomość zostanie zbyta, wówczas uprawniony z umowy przedwstępnej może dochodzić swojego roszczenia w stosunku do aktualnego właściciela nieruchomości.

Podstawa prawna: Kliknij na: art. 16 ust. 2 pkt 2 zd. pierwsze u.k.w.h., art. 17 u.k.w.h, art. 390 KC.

Artykuł: Kliknij na „Zbycie nieruchomości przed zawarciem umowy przyrzeczonej.”

Odpowiedzi udzieliła Apilkantka radcowska Sylwia Gładysz.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy