Pytanie dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Tak, przy czym obowiązuje termin roku na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości liczony od dnia śmierci przedsiębiorcy (termin prekluzyjny, który nie podlega przywróceniu ani przedłużeniu). Przy czym, aby doszło do ogłoszenia upadłości muszą zostać spełnione przesłanki ogłoszenia upadłości, czyli zmarły dłużnik musiał być niewypłacalny. Postępowanie toczy się według przepisów o postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku, celem jest zaspokojenie wierzycieli zmarłego dłużnika. Zapisy i polecenia spadkodawcy a także czynności prawne, którymi rozporządził swoim majątkiem, dokonane na sześć miesięcy przed śmiercią, są bezskuteczne wobec masy upadłości. Do zakończenia postępowania upadłościowego, spadkobiercy nie ponoszą odpowiedzialności swoim majątkiem za długi niewypłacalnego spadkodawcy.

Dodatkowe informacje:

Poza wierzycielem wniosek o ogłoszenie upadłości mogą złożyć: spadkobierca, małżonek i każde z dzieci zmarłego, chociażby nie dziedziczyli spadku. Do kręgu osób legitymowanych nie należą były małżonek, wykonawca testamentu, kurator spadku, małżonek w separacji.

Po śmierci nie można ogłosić upadłości wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem oraz partnerów spółki partnerskiej.

Po śmierci można jednak ogłosić upadłość osób, które były przedsiębiorcami, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok oraz osób fizycznych, która faktycznie prowadziły działalność gospodarczą, nawet wówczas, gdy nie dopełniły obowiązku jej zgłoszenia w EDG.

Podstawa prawna: Kliknij na: art. 5, 7, 8, 9 Prawa Upadłościowego i Naprawczego.

Odpowiedzi udzieliła Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy