Umowa deweloperska to umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia i przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego prawa odrębnej własności lokalu lub prawa do domu jednorodzinnego, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa (art. 3 pkt. 5 ustawy). Ustawa zwiera także definicję dewelopera oraz przedsięwzięcia deweloperskiego (art. 3 pkt. 1 i 6 ustawy).

Ustawa określa minimalną treść umowy deweloperskiej, w tym m.in:

− termin przeniesienia na nabywcę prawa własności nieruchomości,

− informacje dotyczące mieszkaniowego rachunku powierniczego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej,

− warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej.

Ustawa przewiduje formę aktu notarialnego dla umowy deweloperskiej (art. 26 ust. 1 ustawy).

Ustawowa definicja umowy deweloperskiej.
Obligatoryjna forma aktu notarialnego dla umowy deweloperskiej.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy