Prospekt informacyjny zawiera w części ogólnej dane dotyczące dewelopera, jego sytuacji prawno – finansowej, posiadanego doświadczenia w realizacji inwestycji budowlanych oraz przedsięwzięcia deweloperskiego natomiast w części indywidualnej dane odnoszące się do konkretnej inwestycji oraz opisujące zindywidualizowany lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.

Deweloper ma obowiązek nieodpłatnie dostarczyć prospekt informacyjny swojemu klientowi. Termin na dostarczenie prospektu wynosi siedem dni przed zawarciem umowy deweloperskiej. Deweloper musi uzyskać pisemne oświadczenie nabywcy lokalu o odbiorze i zapoznaniu się z treścią prospektu informacyjnego dewelopera. Termin ważności prospektu informacyjnego wynosi 12 miesięcy od dnia jego udostępnienia (art. 17 – 20 ustawy).

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy