Umowy przewozu zawierane przez polskich przewoźników to umowy wykonywane w przeważającej mierze poza granicami kraju. W sytuacji, kiedy umowa dotyczy zarobkowego przewozu towarów, a miejsce przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsce dostawy znajdują się w dwóch różnych krajach, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności państwowej stron umowy, należy stosować postanowienia Konwencji CMR. Ze względu na stosunkowo krótki okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą pojawić się na tle wykonywania umowy przewozu, warto znać terminy przedawnienia i sposób ich liczenia, aby nie „przegapić” momentu, w którym nasze roszczenie może być jeszcze skutecznie dochodzone.

Aplikantka radcowska Monika Milka

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy