Koszty, jakie ponosi oskarżyciel posiłkowy uboczny.

Koszty oskarżyciela posiłkowego ubocznego:

Koszty ponosi Skarb Państwa (art. 619 KPK)

Koszty ponosi oskarżyciel posiłkowy w sytuacji, gdy oskarżyciel posiłkowy wniósł środek odwoławczy, który nie został uwzględniony (art. 636 par. 1 KPK).

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy