Krajowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych znajdują zastosowanie do podmiotów, mających siedzibę/ miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa trzeciego, o ile dane osobowe przetwarzane są przy użyciu środków technicznych znajdujących się na terytorium RP (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). W efekcie takiej regulacji, jeśli serwer obsługujący daną stronę www znajduje się poza Polską, prawo polskie nie zadziała, nawet jeśli gromadzone są w nim dane o obywatelach polskich. Przykładowo jeżeli serwer znajduje się w U.S., wówczas znajdzie zastosowanie prawo amerykańskie. Przykład ten nie został podany bez powodu, ponieważ prawo amerykańskie przewiduje zdecydowanie słabszą ochronę danych osobowych niż przepisy unijne (dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych). W amerykańskim porządku prawym konstytucyjnie zagwarantowana wolność słowa jest wartością o wiele wyżej cenioną niż prawo do prywatności. Problem lokalizacji serwera jako czynnika decydującego o zastosowaniu prawa danego państwa zaistnieje także na gruncie „prawa do bycia zapomnianym”, zatem ewentualna regulacja polska może okazać się narzędziem o niskiej skuteczności. Wprawdzie serwer portalu społecznościowego Nasza Klasa zlokalizowany jest w Polsce, ale już serwer Facebooka znajduje się poza Polską, zatem prawo polskie nie znajdzie zastosowania do usuwania danych umieszczonych na Facebooku, tymczasem aktywność użytkowników Facebooka jest wyższa niż NK. Może zatem okazać się, iż parasol ochronny, który ustawodawca zamierza podarować obywatelom polskim, przecieka.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy