Odstąpienie oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia art. 57 KPK.

– Aż do prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.

– Wiążące dla sądu.

Różne skutki w zależności od tego, czy odstępuje oskarżyciel posiłkowy uboczny czy subsydiarny. W razie:

  1. odstąpienia oskarżyciela posiłkowego ubocznego – postępowanie toczy się dalej bez jego udziału a on sam nie może ponownie przyłączyć się do postępowania (art. 57 § 1 KPK)
  2. odstąpienia oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego – z uwagi na brak skargi, sąd zawiadamia prokuratora, który może przystąpić do oskarżenia w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia (termin prekluzyjny). Jeśli oskarżyciel publiczny tego nie uczyni, wówczas umorzenie postępowania postanowieniem lub wyrokiem.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy