Obywatel Niemiec z zawodu lekarz, przebywający w Anglii ok. pięciu miesięcy złożył do sądu angielskiego wniosek o ogłoszenie upadłości, wskazując, że to właśnie w Anglii znajdował się jego COMI. Dłużnik pracował w Anglii dla spółki zarządzonej przez jego żonę jako doradca w branży medycznej. Otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500 funtów. Zajmował stanowisko członka zarządu, z którego zrezygnował, ale funkcję tę zachowała jego żona. W czasie pobytu w Anglii żona dłużnika nadal przebywała w Niemczech. Dłużnik urodził się w Niemczech. Nie posiadał żadnego znaczącego majątku w Anglii, w tym nieruchomości, natomiast prawo do nieruchomości znajdującej się w Niemczech przeniósł na żonę. Posiadał zadłużenie wobec trzech wierzycieli w Niemczech na kwotę 206.700 funtów, nie miał wierzycieli w Anglii. Dwóch wierzycieli dysponowało tytułami egzekucyjnymi przeciwko dłużnikowi. Dłużnik uzasadniał swój COMI w Anglii względami pracowniczymi a także tym, że chociaż posiadał jedynie tymczasowe zakwaterowanie w Anglii, to właśnie w tym państwie znajdowało się jego rzeczywiste miejsce pobytu, o czym świadczyć miał fakt, że po przeprowadzce większość czasu spędzał w Anglii a nie w Niemczech. Dłużnik wyjaśniał, że zamierza stale pracować i mieszkać w Anglii. Przy takich okolicznościach sprawy sąd angielski uznał COMI dłużnika w Anglii, ponieważ:

― dłużnik posiadał swobodę, co do zmiany swojego COMI i po opuszczeniu Niemiec centrum jego interesów znajdowało się w Anglii

― dłużnik wykonywał pracę w Anglii i brak podstaw do przyjęcia, ze jego pobyt był tymczasowy, tym bardziej, że nie ma określonego czasu, jaki musi dłużnik spędzić w danym państwie, aby przyjąć COMI w danym państwie.

Turystyka upadłościowa z Polski do Anglii. Bankruptcy tourism from Poland to England.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy