Złożenie wniosku podlega opłacie stałej w wysokości 200 zł bez względu na kwotę żądanego odszkodowania i zadośćuczynienia. Kwota ta wydaje się być niska w porównaniu z opłatą sądową, która wynosi 5 % kwoty dochodzonej pozwem max. 100.000 zł.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy