Przepisy prawa dotyczące dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody medyczne znajdują się w art. 67 a do 67o (Rozdział 13a Zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych) ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy