Zagraniczne orzeczenie arbitrażowe to zarówno orzeczenie wydane przez arbitrów powołanych dla rozstrzygnięcia konkretnej sprawy (sąd arbitrażowy ad hoc), jak i przez stałe instytucje arbitrażowe, osądzeniu którym poddały się strony.

Konwencja nowojorska odnosi się także do takich orzeczeń arbitrażowych, które w państwie, w którym żąda się ich uznania lub wykonania, nie są uważane za tzw. orzeczenia krajowe. Oznacza to, że orzeczenia zagranicznych sądów arbitrażowych są wykonywane nawet w tych krajach, które nie uznają orzeczeń sądowych danego państwa. Sądy danego państwa mają zatem jurysdykcję krajową do orzekania w sprawie uznania lub stwierdzenia wykonalności orzeczenia zagranicznego bez względu na to, w którym państwie został wydany wyrok arbitrażowy.

Wykonanie orzeczenia arbitrażowego w Niemczech.

 

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy