Nadmieńmy, że osoby fizyczne mogą ogłosić bankructwo konsumenckie w Anglii, składając w sądzie właściwy formularz. Informacje konieczne do złożenia takiego wniosku można uzyskać na stronie http://www.insolvency.gov.uk/. Postępowanie upadłościowe w Anglii wobec konsumentów reguluje Insolvency Act 1986 (Part IX Bankruptcy http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/45/contents).

Konsumenci mogą również ogłosić upadłość w Polsce (art. 491 (1) – art.491 (12) ustawy – powołane przepisy prawa obowiązują od 31.03.2009 r.).

Ogłoszenie bankructwa w Polsce nie jest łatwe z uwagi na restrykcyjne polskie przepisy prawa przewidujące możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej jedynie w sytuacji, gdy stan niewypłacalności powstał skutkiem niezależnych i wyjątkowych okoliczności (art. 491 (3) ust. 1 ustawy). Lekkomyślne postępowanie wyłącza bankructwo osoby fizycznej. W praktyce spora liczba wniosków kończy się niepowodzeniem, często na skutek popełnienia licznych błędów formalnych. W odróżnieniu bowiem od rozwiązań prawa angielskiego, polskie przepisy nie przewidują formularza zawierającego pozycje z informacjami, jakie dłużnik musi podać, tak aby jego wniosek został zaakceptowany. Procedura oddłużeniowa w Anglii wydaje się być prostsza, tańsza a przede wszystkim szybsza (co do zasady postępowanie upadłościowe w Anglii trwa 12 miesięcy, natomiast w Polsce pięć lat).

Bankructwo konsumenckie w Anglii ucieczką przed długami w Polsce?

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy