Uznanie orzeczenia arbitrażowego za wiążące lub stwierdzenie jego wykonalności następuje zgodnie z procedurą obowiązującą na obszarze, na którym dochodzi się praw z orzeczenia. Powyższe oznacza, że dotyczy to reguł postępowania organów danego państwa, właściwości sądu oraz trybu rozpoznania sprawy, nie odnosi się natomiast do przesłanek wniosku o stwierdzenie wykonalności orzeczenia ani przyczyn odmowy wykonania, które w sposób wyczerpujący zostały określone w Konwencji nowojorskiej.

Wykonanie orzeczenia arbitrażowego w Niemczech.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy