Małżonkowie uznali, że wygasły między nimi wszelkie więzi, stali się dla siebie obcymi ludźmi. Dochodzą do wniosku, że żyją nie razem a obok siebie i dlatego podjęli decyzję o rozwodzie. Poszukują jednak rozwiązania najbardziej humanitarnego. Niezgodność charakterów – określenie wprawdzie enigmatyczne, brzmi dobrze, ponieważ przerzuca ciężar odpowiedzialności małżonków za rozpad ich małżeństwa na przyczyny tkwiące gdzieś poza nimi, niezależne od nich, ukształtowane „prawie że” genetycznie. Niezgodność charakterów jest coraz częściej wskazywana jako przyczyna rozkładu pożycia małżeńskiego. Czy skutecznie? W przeważającej większości tak, ponieważ skoro sami zainteresowani tego chcą a nie istnieją przeszkody takie jak dobro wspólnych małoletnich dzieci, wówczas utrzymanie związku małżeńskiego wbrew woli małżonków, godziłoby w ich prawa. W tym miejscu należy wskazać, że dobro dziecka nie ucierpi, jeżeli środki na jego wychowanie są zapewnione, a kontakt z obojgiem rodziców nie będzie utrudniony (tak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 31.12.1951; C 625/51).

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy