Zgodnie z art. 479 (12) par. 1 KPC obowiązującym do 03.05.2012 r. w pozwie złożonym w sprawie gospodarczej powód obowiązany jest podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później, analogicznie brzmi art. 479 (14) par. 2 KPC dotyczący odpowiedzi na pozew oraz art. 479 (14a) w zw. z art. 479 (14) par. 2 KPC dotyczący zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty. Aktualnie co do zasady powód powinien już w pozwie powołać wszystkie znane my fakty i dowody, ponieważ późniejsze ich powołanie w toku postępowania sądowego jest możliwe jedynie wyjątkowo. Na tle interpretacji ww. przepisów prawa Sąd Najwyższy oraz sądy apelacyjne wydały szereg orzeczeń, w których stopniowo łagodziły reguły prekluzji dowodowej, jednak nierzadko zdarzało się w procesie, że o przegranej lub wygranej decydowała wyłącznie wzmożona aktywność dowodowa stron i czas działania, opieszałość niosła negatywne konsekwencje. Ta regulacja prawna spowodowała, że zwycięstwo w sądzie nie zawsze odzwierciedlało rzeczywiste racje, zapadały zatem rozstrzygnięcia niesprawiedliwe, będące efektem uchybień formalnych popełnionych przez strony.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy