Na podstawie art. 141 PrUpN upadły będzie mógł wnioskować do sędziego – komisarza o zawieszenie na okres do trzech miesięcy postępowań egzekucyjnych, co do wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem, jeżeli egzekucję skierowano do rzeczy niezbędnej do prowadzenia przedsiębiorstwa (art. 156 ust. 2 i 3 PrUpN). Na umotywowany wniosek dłużnika możliwe jest również zawieszenie postępowań egzekucyjnych wierzytelności objętych z mocy prawa układem, czyli powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości (art. 39 zd. 1 PrUpN).

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy