Szkoda medyczna, która uzasadnia wypłatę świadczenia musi być skutkiem zdarzenia medycznego, które miało miejsce na terenie szpitala (szpital należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy