Pozostawiamy naszym Klientom wybór formy współpracy.

Stwarzamy narzędzia efektywnego przepływu informacji i dokumentów, ponieważ zależy nam na terminowej realizacji zadań i eliminacji skutków niezrozumienia. W tym celu posługujemy się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, bowiem o sukcesie przedsięwzięcia decyduje przede wszystkim szybkie dostęp do informacji i jej jasny przekaz.

E Mail:

Ogólny: sekretariat@i-kancelaria.pl

Do prawnego opiekuna sprawy:

Telefonicznie:

Ogólny: T +48 71 349 09 10

  • Do prawnego opiekuna sprawy:
  • Rafał Ptak T + 48 71 349 09 11
  • Monika Milka T + 48 71 349 09 18
  • Sylwia Gładysz T + 48 71 349 09 20
  • Andżelika Chwojnicka T + 48 71 349 09 11

FAX możliwość przesyłania dokumentów 24 h

F +48 71 349 09 14

Spotkanie:

  • W Kancelarii

ul. Żernicka 253 Wrocław

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

  • U Klienta

  • W innym miejscu wspólnie uzgodnionym