Śmierć jest niewątpliwe bolesnym przeżyciem dla rodziny i przyjaciół zmarłego a w świetle prawa stanowi moment, z którym następuje otwarcie spadku. Osoby z kręgu bliskich zmarłego mogą borykać się pytaniami w kwestiach: czy dziedziczą i w jakich udziałach? Jak postąpić w sytuacji, gdy spadkodawca sporządził testament? Czy ważna jest ostatnia wola spadkodawcy wyrażona ustnie? Czy i jakie przysługują roszczenia spadkobiercom ustawowym, którzy zostali pominięci w testamencie? A zwłaszcza, czy zachodzi przymus dziedziczenia w sytuacji, gdy zmarły pozostawił długi. Przedstawiamy ścieżki właściwego rozumowania.

Nasi prawnicy pomagają na każdym etapie sprawy spadkowej zarówno przed jak i po wszczęciu postępowania sądowego.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach spadkowych:

 • o stwierdzenie nabycia spadku

 • o dział spadku

 • o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza

 • a także w innych sprawach spadkowych

PRAKTYCZNE INFORMACJE do:

 1. postępowania spadkowego o stwierdzenie nabycia spadku:

 • wszczyna wniosek składany do sądu spadku

 • we wniosku należy wskazać znanych spadkobierców ustawowych/ testamentowych

 • opłata sądowa od wniosku wynosi 50 zł

 • potrzebne dokumenty:

 • akt zgonu
 • akt małżeństwa zmarłego
 • akty urodzenia uczestników postępowania
 •  testament – jeśli został sporządzony
   1. postępowania o dział spadku:

   • wszczyna wniosek złożony do sądu spadku

   • konieczne wskazanie majątku spadkowego lub przedłożenie spisu inwentarza

   • opracowanie planu podziału obejmującego przedmioty wchodzące w skład majątku spadkowego i ich wartość

   • opłata sądowa wynosi odpowiednio 300 zł jeśli spadkobiercy osiągnęli zgodę a w razie sporu 500zł

   Można jednocześnie złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku.

    Inne ważne informacje:

    • postępowanie spadkowe może zostać wszczęte na wniosek wierzyciela spadkodawcy

    • osoba, która posiada testament ma obowiązek złożyć go w sądzie spadku lub u notariusza

    • osoby, które wiedzą o tym, że został sporządzony testament ustny mają obowiązek zawiadomić sąd spadku o świadkach testamentu i innych znanych im okolicznościach