Art. 123 KC stanowi:

1. Bieg przedawnienia przerywa się:
    1)    przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
    2)    przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
    3)    przez wszczęcie mediacji.

Art. 123. § 1. Bieg przedawnienia przerywa się:
    1)     (63) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
    2)     przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
    3)    (64) przez wszczęcie mediacji.
Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy