Jak ogłosić upadłość firmy

Dłużnik, który zalega z regulowaniem swoich zobowiązań to prawdziwe utrapienie dla kontrahentów. Wierzyciel nie musi być bierny na takie działania sposobem na odzyskanie wierzytelności jest ogłoszenie upadłości firmy feralnego kontrahenta. Jak tego dokonać? O tym powiemy w dalszej części artykułu.

Kto ma prawo do ogłoszenia upadłości?

Wierzyciel posiada szereg możliwości egzekwowania należnych środków pieniężnych. Przysługuje mu, bowiem prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika. Niestety nadal wiele osób uważa, że prawo do ogłoszenia wierzytelności przysługuje jedynie dłużnikom. Nic bardziej mylnego, złożenie wniosku wobec przedsiębiorcy jest możliwe, gdy stał się on niewypłacalny. To oznacza, że nie reguluje wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Kiedy dłużnikiem jest osoba prawna podstawą jest suma wierzytelności, która przekroczyła wartość majątku nierzetelnego kontrahenta.

Czy sąd może oddalić wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości?

Sąd ma prawo do oddalenia złożonego przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie jest dłuższe, niż 3 miesiące. Oddalenie może nastąpić, gdy suma zobowiązań nie przekracza 10 proc. wartości bilansowej firmy dłużnika.

Jak ogłosić upadłość firmy dłużnika?

Wierzyciel, który chce ogłosić upadłość firmy kontrahenta jest zobowiązany do złożenia wniosku do właściwego wydziału gospodarczego sądu rejonowego dla miejsca prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika. Wierzyciel musi też wnieść opłatę od wniosku, która nie podlega zwolnieniu. Dodatkowo należy złożyć wniosek o zabezpieczenia majątku dłużnika. Sąd z urzędu dokonuje czynności zabezpieczających tylko, gdy to dłużnik wnioskuje o upadłość własnej firmy. W innych przypadkach wierzyciel musi złożyć stosowny wniosek. Postępowanie upadłościowe może zostać zakończone na dwa sposoby w formie układu lub likwidacji. Pierwsza forma jest stosowana, gdy sąd stwierdzi, że utrzymanie przedsiębiorstwa umożliwi zaspokojenie wierzycieli w większym stopniu. W takim przypadku dłużnik ma możliwość sprawowania zarządu majątkiem, jednak działania te kontroluje nadzorca sądowy. Natomiast o upadłości likwidacyjnej sąd decyduje, gdy dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa nie jest już możliwe. W tej sytuacji majątkiem dłużnika zarządza syndyk, który przygotowuje spis inwentarza i plan likwidacji przedsiębiorstwa.

Samodzielnie, czy z pomocą doświadczonego prawnika?

Wierzyciel może o ogłoszenie upadłości firmy wnioskować samodzielnie lub z pomocą doświadczonego prawnika. Kancelaria prawna w imieniu wierzyciela dokonuje większości czynności prawnych. Skorzystanie z pomocy radcy prawnego to gwarancja dopełnienia wszelkich formalności i sprawnego ogłoszenia upadłości nierzetelnego kontrahenta.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy