Ogólnie dostępną informacją jest lista pomiotów niezwykle aktywnie działających w przedmiocie uznawania klauzul umownych na niedozwolone.

Ogólnie dostępną informacją jest lista pomiotów niezwykle aktywnie działających w przedmiocie uznawania klauzul umownych na niedozwolone. Należą do nich (dane z 2012 r.):

−        Stowarzyszenie „Towarzystwo Lexus” w Poznaniu – 294 wpisanych klauzul niedozwolonych

−        Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie – 273 wpisane klauzule niedozwolone

−        Bartosz Bilski – 60 wpisanych klauzul niedozwolonych

−        Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej „Executio Iuris” z siedzibą w Katowicach – 57 wpisanych klauzul niedozwolonych

−        Jarosław Knieć – 29 wpisanych klauzul niedozwolonych

−        Stowarzyszenie Eterna w Warszawie – 19 wpisanych klauzul niedozwolonych

−        Stowarzyszenie Obrony Podstawowych Praw Konsumentów StOPPKa z siedzibą w Bydgoszczy – 19 klauzul niedozwolonych.

 

Podane wyżej liczby są o tyle zaskakujące, że w tym samym roku z powództw kierowanych do Sądu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zostały wpisane jedynie 23 klauzule niedozwolone.

Oczywiście działające w ten sposób podmioty odpierają wszelkie stawiane im zarzuty i twierdzenia poddające w wątpliwość prokonsumencki cel prowadzonych działań. Przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz ochrony praw konsumentów, Prezes Agnieszka Rychlik stwierdza następująco: „Początkowo zwracaliśmy się bezpośrednio do przedsiębiorców o zmianę wzorca i zaniechanie naruszeń prawa, jednakże jako niewielka organizacja zwykle nie byliśmy poważnie traktowani przez przedsiębiorców i zazwyczaj ignorowani (…)  Stowarzyszenie nie ma żadnych źródeł finansowania, dlatego naszym założeniem było, aby koszty procesów w związku z postępowaniami przed SOKiK pokrywali sami nierzetelni przedsiębiorcy„.

 

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy