Każdego dnia zaciągamy różnego rodzaju zobowiązania, które pociągają za sobą ściśle określone skutki prawne. Najczęściej są to tak zwane drobne sprawy życia codziennego, niemniej jednak od czasu do czasu kupujemy coś na kredyt lub na raty. Nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że stać nas na spłacanie wierzytelności. Niekiedy, na skutek rozmaitych okoliczności okazuje się, że nie możemy tego robić i wpadamy w spiralę zadłużenia. Co w takiej sytuacji?

Upadłość konsumencka, czyli sposób na wyjście z zadłużenia

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na wyjście z nadmiernego zadłużenia jest upadłość konsumencka. Jej ogłoszenie wiąże się dla dłużnika z wieloma niekwestionowanymi zaletami. Co jest niezwykle istotne, wiążą się one nie tylko z aspektami czysto prawnymi, ale również i życiowymi. Powoduje ona bowiem wzrost komfortu psychicznego u dłużnika, nie musi on martwić się o to, że wierzyciele dochodzą swoich należności bez względu na jego sytuację majątkową, nierzadko nawet nękając i psując atmosferę w domu.

W momencie ogłoszenia postępowania upadłościowego wierzyciele nie mogą już egzekwować należności, które nie są objęte tymże postępowaniem. Dzięki temu nie wysyłają już kolejnych wezwań do zapłaty, nie dzwonią i nie nachodzą. Z dłużnikiem kontaktuje się jedynie syndyk, prowadzący sprawę. Również wszelkie postępowania toczące się przed sądem, na przykład o zapłatę, ulegają zawieszeniu. Zasada ta dotyczy także egzekucji komorniczych. Niezwykle istotny jest również jeszcze jeden fakt, otóż z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej dług przestaje rosnąć – dalsze naliczanie odsetek staje się bowiem niemożliwe.

Skorzystaj z pomocy prawnika z doświadczeniem

Postępowanie upadłościowe jest postępowaniem sądowym i, jako takie, podlega pewnym ściśle określonym regułom. Wiąże się to chociażby z formalnością jego wszczęcia, czyli przygotowaniem odpowiedniego wniosku. Ponadto konieczne jest przestrzeganie różnego rodzaju terminów, które mają na celu usprawnienie prowadzonego postępowania. Pamiętać także należy o tym, że poszczególne etapy postępowania pociągają za sobą określone skutki. Stąd też zawsze warto pomyśleć o pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże nam przejść przez całą procedurę. Musimy też wiedzieć, że koszty związane z tego typu wsparciem nie są wygórowane. Prawnicy doskonale zdają sobie sprawę z sytuacji finansowej swoich klientów.

Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego ustawodawstwa dopiero w 2009 roku. Od tamtego czasu zainteresowanie nią niemal cały czas rośnie, co wynika z faktu, że coraz więcej i częściej kupujemy na kredyt. W ten sposób wiele osób wpada w zadłużenie, z którego nie tak łatwo się wydostać. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej staje się nierzadko jedynym możliwym wyjściem z sytuacji. Pozwala ono na rozpoczęcie życia od nowa oraz na – przynajmniej częściowe – zaspokojenie wierzycieli.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy