orzeczenie GKO z 2009-05-28 BDF1/4900/34/33/09/1196

Ustawodawca pod pojęciem pod pojęciem dostaw i usług powtarzających się okresowo, o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) rozumie umowy zawierane w określonych odstępach czasu, których przedmiotem są dostawy lub usługi określonego rodzaju i których, ze względu na ich właściwość, nie można skumulować. Usługi i dostawy powtarzające się okresowo nie powinny być identyfikowane jako umowy, których przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe. Usługi i dostawy powtarzające się okresowo to powtarzalne umowy, czyli nie mogą być zawarte jednorazowo, bez wskazywania na rodzaj świadczeń, jakie mają być dokonane dla wykonania umowy.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy