Czy najpierw upadłość spółki?

Nie ma obowiązku występowania najpierw o ogłoszenie upadłości spółki, aby wystąpić o ogłoszenie upadłości wspólnika. Wystarczy, że wierzyciel wykaże, że były prowadzone egzekucje komornicze przeciwko spółce i te postępowania egzekucyjne okazały się bezskuteczne. W takiej sytuacji brak uzasadnienia dla ogłaszania upadłości spółki, bowiem wiadomo, że upadłość ta nie zostałaby ogłoszona, z uwagi na to, że spółka nie ma majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

Upadłość wspólnika spółki osobowej.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy