• Polski
  • Русский
  • Deutsch
AIF Kancelaria

Procesy sądowe w budownictwie

Posiadamy doświadczenia ponad 250 spraw z zakresu prawa budowlanego

Procesy sądowe
w budownictwie

AIF Kancelaria

Upadłości krajowe i transgraniczne

Doradztwo i prowadzenie upadłości przedsiębiorców oraz konsumentów wg. najkorzystniejszego dla nich wariantu

Upadłości krajowe
i transgraniczne

AIF Kancelaria

Odszkodowania

Uzyskiwanie możliwie najwyższych odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych

Odszkodowania

Niewypłacalność wspólnika.

Niewypłacalność wspólnika.

Przesłanką ogłoszenia upadłości wspólnika jest jego niewypłacalność. Dłużnik jest niewypłacalny, gdy nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub niepieniężnych, cywilnoprawnych lub publicznoprawnych, wszystkich lub tylko niektórych (art. 11 PrUpN), przy czym nie chodzi tylko o długi spółki osobowej, za które wspólnik ponosi odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem, ale także inne zobowiązania.

Upadłość wspólnika spółki osobowej.

Przy dobrym wsparciu prawnym niewypłacalność wspólnika nie musi być poważnym kłopotem

Niewypłacalność wspólnika jest problemem mogącym w dalszej perspektywie zagrozić funkcjonowaniu spółki. Jego upadłość jest jedną z przyczyn, które, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, prowadzą do jej rozwiązania. Niewypłacalność może nastąpić z różnych przyczyn, np. w rezultacie powstania niemożliwych do uregulowania zobowiązań prywatnych, mimo że sama spółka nie traci płynności finansowej.

Zabezpieczenie interesu pozostałych wspólników i przedsiębiorstwa jest jednak możliwe, jeśli tylko we właściwym momencie udzielone zostanie im fachowe wsparcie prawne. Doświadczenie pracowników kancelarii Ptak&Wspólnicy sprawia, że niewypłacalność dłużnika nie musi sprawiać, że owoce dotychczasowego wysiłku pójdą na marne.

Ryzyko wystąpienia takiej sytuacji można przewidzieć z góry i zawrzeć w umowie spółki zapis stanowiący, że będzie ona trwała pomiędzy pozostałymi jej uczestnikami (jeśli wszystkich jest więcej niż dwóch) pomimo faktu, że u jednego ze wspólników nastąpiła niewypłacalność i w rezultacie upadłość. Jeśli tego rodzaju rozwiązania nie zastosowano, istnieje możliwość zawarcia odrębnej umowy o przedłużeniu trwania spółki. Jest to możliwe już po ogłoszeniu upadłości wspólnika, przy czym należy to uczynić w sposób niezwłoczny.

Niewypłacalność bądź jakiekolwiek inne problemy finansowe wymagają szybkiego działania i znalezienia odpowiednich dla danego przypadku rozwiązań. Kancelaria Ptak&Wspólnicy od lat udziela skutecznego wsparcia w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu!

Sylwia Gładysz

Aplikantka radcowska

Sylwia Gładysz

sylwia.gladysz@i-kancelaria.pl

T +48 71 349 09 20

F +48 71 349 09 14

Języki robocze:

  • język angielski
Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej