Wniosek o ogłoszenie upadłości mogą zgłosić:

  • wspólnicy spółki jawnej
  • partnerzy w spółce partnerskiej (nawet jeśli w spółce ustanowiono zarząd)
  • komplementarisze w spółce komandytowej
  • komplementarisze w spółce komandytowo-akcyjnej

– każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki

Art. 20 ust. 2 pkt. 1 Prawa Upadłościowego i Naprawczego.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy