Sąd może dojść do przekonania, że powód nie przedłożył dokumentów, które uzasadniałyby wydanie postanowienia o udzielenie zabezpieczenia, ale zasadnym jest wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, który stanowi tytuł zabezpieczający, dzięki czemu powód osiąga zamierzony skutek (art. 492 KPC). Ponadto odpisy nakazu zapłaty można uzyskać w nieograniczonej ilości (art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach sądowych). Należy pamiętać, że aby sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, konieczne jest złożenie wniosku w tym zakresie (art. 484 (1) par. 2 KPC. Nie obowiązuje natomiast od 03.05.2012 r. przepis dotyczący wyroku w postępowaniu gospodarczym, który stanowił tytuł zabezpieczający (art. 479 (19a) KPC.

Kliknij, aby pobrać treść uzasadnienia wyroku dot. nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczającego.

Sylwia Gładysz – aplikantka radcowska

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy