Z wnioskiem o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu arbitrażowego należy zwrócić się do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę strony, przeciwko której takie orzeczenie zostało wydane. W omawianym przykładzie będzie to sąd w Kolonii (Oberlandesgericht Köln).

Wykonanie orzeczenia arbitrażowego w Niemczech.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy