Stwierdzenie wykonalności zagranicznego sądu arbitrażowego będzie mogło zostać uzyskane tylko wtedy, gdy podstawą wydania orzeczenia arbitrażowego była umowa arbitrażowa sporządzona w formie pisemnej.  Po pojęciem „umowa pisemna” należy rozumieć zarówno klauzulę arbitrażową stanowiącą część umowy głównej, jak i samodzielną umowę o arbitraż.

Wykonanie orzeczenia arbitrażowego w Niemczech.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy