Niezgodność/ różnica charakterów to jedna z możliwych, niezawinionych przyczyn rozkładu pożycia, inne to przykładowo choroba, choroba psychiczna, niedobór seksualny. Jednakże orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, jeżeli mimo braku sprzeczności jego orzeczenia z dobrem wspólnych małoletnich dzieci orzeczenie rozwodu byłoby z innych przyczyn sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Takim przypadkiem istotnie może być sytuacja, gdy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, wymaga opieki materialnej i moralnej współmałżonka, zaś rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 maja 1998 r. sygn. akt I CKN 704/97). Zależnie od okoliczności konkretnej sprawy przyczyny takie jak: bezpłodność, niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka, różnice światopoglądu, różnice wieku, zmiana religii mogą zostać ocenione jako przyczyny niezawinione lub zawinione. Natomiast groźby, lekceważenie, poniżanie, niedbalstwo, rękoczyny, bezczynny tryb życia (darmozjad), odmowa współżycia, odmowa pomocy, zaniedbywanie rodziny, opuszczenie małżonka, pijaństwo, narkomania, zły stosunek do rodziny małżonkowi (teściów), zdrada, popełnienie czynu karalnego na szkodę współmałżonka sąd może uznać jako zawinione przyczyny rozkładu pożycia, jeśli małżonek zgłosił żądanie rozwodu z orzeczeniem o winie. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że w ocenie Sądu Najwyższego naruszeniem wierności małżeńskiej jest wszelkie zachowanie małżonka wobec osoby trzeciej płci odmiennej, które może stwarzać pozory cudzołóstwa lub zachowanie, które w inny sposób wykracza poza granice przyjętej normalnie obyczajności i przyzwoitości (tak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 24.4.1951 C 735/50). Zgoda na rozwód opłaca się.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy