Jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, wówczas sąd może zarządzić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w jakich żyją i wychowują się dzieci. Wywiad środowiskowy przeprowadzają kuratorzy sądowi. Wywiad środowiskowy nie jest obowiązkowy, decyduje o nim sąd. Jeśli nie ma sporu między małżonkowi w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej, wówczas istnieje prawdopodobieństwo, że sąd zrezygnuje z tego dowodu. Obowiązkiem sądu jest jednak ustalenie okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, nawet jeśli nie zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy (art. 441 KPC). Reasumując nawet jeśli nie ma sporu między małżonkami sąd musi ustalić rzeczywistą sytuację w małżeństwie a jeśli małżonkowie mają małoletnie dzieci wówczas także sytuację dzieci.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy