Opłata sądowa od pozwu o zachowek wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych (art. 13 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Przykład: Jeśli powód dochodzi zapłaty kwoty 80.000 zł tytułem zachowku opłata sądowa wyniesie 4.000,00 zł.

Pozostają jeszcze zaliczki na wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłego. Jeśli strona będzie wnioskować o biegłego sądowego np. do ustalenia wartości darowizny dokonanej przez spadkodawcę, wówczas sąd wezwie o uiszczenie zaliczki.

Powód (uprawniony do zachowku) może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych. Podstawą uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych jest złożenie oświadczenia przez stronę ubiegającą się o takie zwolnienie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 102 § 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Formularz oświadczenia majątkowego do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych można pobrać z strony Ministerstwa Sprawiedliwości http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/Formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy