Przed skierowaniem pozwu o zachowek konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego po zmarłym spadkodawcy. Postępowanie wszczyna wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (art. 1025 KC, art. 669 – 679 KPC). Jeśli nie został sporządzony testament, w grę będzie wchodzić dziedziczenie ustawowe (art. 931 – 940 KC). W sprawie wniosku sąd wyznacza rozprawę, na którą wzywa wszystkich spadkobierców. Opłata od wniosku wynosi 50 zł (art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sąd wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, który spadek przypadł, jak również wielkość ich udziałów spadkowych (art. 677 § 1 KPC).

Przykład: Zmarła Anna Starska. Pozostawiała trzy córki, każda z nich jest uprawniona, aby samodzielnie złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej mace, ale na rozprawę sąd wezwie wszystkie siostry.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy