Głosowanie nad układem ma charakter głosowania osobowo – kapitałowego. Nie jest jednak wymagana zgoda wszystkich wierzycieli. W przypadku, gdy wszyscy wierzyciele głosują razem, układ zostaje przyjęty, jeśli za układem wypowiedziała się większość uprawnionych do głosowania wierzycieli, mających łącznie co najmniej 2/3 ogólnej sumy wierzytelności(art. 285 PrUpN).

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy