1. Wierzyciel:

― sprzeciw może złożyć wierzyciel umieszczony na liście

― co do odmowy uznania wierzytelności sprzeciw może zgłosić wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności

2. Upadły:

― upadły może zgłosić sprzeciw jeśli składał oświadczenia, co do uznania lub odmowy uznania zgłoszonych wierzytelności. Prawo wniesienia sprzeciwu nie służy upadłemu w przypadku, gdy nie składał on oświadczeń, co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności, mimo że był do tego wezwany przez syndyka (nadzorcę sądowego, zarządcę). Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 256 ust. 2 ustawy).

3. Sprzeciw nie przysługuje syndykowi, nadzorcy sądowemu, zarządcy.

Dlaczego upadły powinien złożyć sprzeciw od listy wierzytelności.

 

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy