Który wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości wspólnika?

Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości może wystąpić każdy wierzyciel nie tylko ten, który jest wierzycielem spółki jawnej (innej osobowej), ale także wierzyciel prywatny. Możliwa jest zatem sytuacja, gdy zostanie ogłoszona upadłość wspólnika spółki jawnej, mimo że spółka dobrze funkcjonuje, tylko że jej wspólnik nie wykonuje wymagalnych zobowiązań.

Upadłość wspólnika spółki osobowej.

 

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy