Termin na ogłoszenie upadłości wspólnika.

Wspólnicy spółek osobowych ponoszą odpowiedzialność również wtedy, gdy przestali być wspólnikami tych spółek, bowiem zachowują zdolność upadłościową (art. 8 ust. 2 PrUpN). W ciągu roku od dnia wystąpienia wspólnika ze spółki, wierzyciel może złożyć do sądu upadłościowego wniosek o ogłoszenie upadłości takiego wspólnika.

Upadłość wspólnika spółki osobowej.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy