Jaką formę działalności wybrać, aby w optymalny sposób zadbać o swoje interesy? Takie pytania zadaje sobie wielu przedsiębiorców. Zwłaszcza w czasach kryzysu, kiedy niejednokrotnie trzeba chwytać się każdej możliwości, jaką przewiduje polskie prawo. Transformacja spółki cywilnej w osobową spółkę prawa handlowego może być jedną z nich. Na co konkretnie można liczyć, decydując się na taki krok?

Majątek osobisty wspólników spółki jawnej jest znacznie lepiej zabezpieczony

Widmo egzekucji komorniczej i utraty znacznej części dorobku życia potrafi skutecznie spędzić sen z powiek. Dlatego należy zrobić wszystko, co tylko się da, aby maksymalnie ją od siebie oddalić. Przeprowadzając przekształcenie spółki cywilnej w jawną zmienia się kształt odpowiedzialności wspólników za zobowiązania firmy. Egzekucja majątku wspólników spółki jawnej jest możliwa wyłącznie po wyprzedaniu i zlicytowaniu całego majątku spółki. Kolejną korzyścią, jaka wiąże się z takim przekształceniem, jest lepsze postrzeganie spółki przez potencjalnych inwestorów. Praktyka pokazuje, że podmiotom osobowym łatwiej zdobyć kolejnych wspólników. A tym samym zredukować odpowiedzialność wszystkich wspólników za zobowiązania majątkowe spółki.

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną wymaga zgłoszenia do KRS przez wszystkich wspólników

Od strony formalnej opisywana transformacja nie należy do szczególnie skomplikowanych. Co nie znaczy, że wszystko dzieje się automatycznie, gładko i bez procedur. Przeciwnie, wymogi prawne są bardzo precyzyjnie sformułowane. Kodeks spółek handlowych zawiera wytyczne dotyczące między innymi dobrowolności, jednomyślności, kształtu umowy (lub aneksu) czy formy samego dokumentu. Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy oferuje kompleksową, profesjonalną pomoc w przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną. Chętnie wytłumaczymy wszelkie zawiłości w przepisach i odpowiemy na nasuwające się pytania. Zapraszamy do wypełnienia formularza lub skontaktowania się z nami w inny, najbardziej dogodny sposób.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy