Ubezpieczyciel po otrzymaniu zawiadomienia wojewódzkiej komisji o rozstrzygnięciu zapadłym w sprawie, przedstawia wnioskodawcy w terminie 30 dni propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia w oparciu o własne ustalenie rozmiaru szkody. Jeśli ubezpieczyciel nie uczyni tego w terminie 30 – dniowym, wówczas jest związany kwotą zaproponowaną przez wnioskodawcę. Ubezpieczycielem właściwym do wypłaty rekompensaty jest ubezpieczyciel, z którym szpital, gdzie doszło do nieprawidłowości, zawarł umowę ubezpieczenia.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy