Po pierwsze nowe przepisy znajdują zastosowanie do zdarzeń medycznych, które miały miejsce po dniu wejścia w życie ustawy, czyli po dniu 01.01.2012.

Po drugie przepisy te znajdują zastosowanie również do zdarzeń medycznych, które miały miejsce przed dniem wejścia w życie ustawy, w przypadku gdy nie upłynął termin na złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, o czym mowa powyżej.

Celem nowych przepisów jest ułatwienie dochodzenia rekompensaty za błędy medyczne w szybkim postępowaniu przed wojewódzką komisją, przyszłość jednak pokaże, jak ustawa funkcjonuje w praktyce.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy