Pierwsza odpowiedź, jaka się nasuwa, to oczywiście wysokość zobowiązań, jakie trzeba spłacić. Nie wszystkie sytuacje są jednak takie proste i klarowne. Jedni w akcie desperacji zaciągają kolejne pożyczki, mimo że zdają sobie sprawę ze swoich możliwości finansowych. Inni z kolei wpadają w poważne tarapaty z powodu zdarzeń losowych i nieszczęśliwych wypadków, na które nie mieli żadnego wpływu. Procedury ogłoszenia upadłości konsumenckiej uwzględniają tę różnicę. Od oceny postawy dłużnika zależy czas obowiązywania ustalonego przez sąd planu spłaty.

Upadłość konsumencka zależy teraz od stanu niewypłacalności, a nie stopnia winy dłużnika w powstaniu zobowiązań

Podstawowym warunkiem wszczęcia postępowania oddłużającego jest złożenie odpowiedniego wniosku w sądzie rejonowym, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zadłużonej. Jeżeli dłużnik prowadził działalność gospodarczą, a od dnia wykreślenia jej z rejestru lub zaprzestania niezarejestrowanej działalności nie upłynął jeszcze rok, również wierzyciel może wnioskować o ogłoszenie upadłości fizycznej. Dłużnik musi też spełniać ustawowe warunki – dopełnić koniecznych formalności, nie zadłużać się celowo lub przez swoje rażące niedbalstwo, w ciągu ostatnich 10 lat nie wnioskować o ogłoszenie bankructwa. Jeżeli poczynione przez sąd ustalenia stanu faktycznego zgadzają się z powyższymi przesłankami, upadłość konsumencka wchodzi w kolejny etap. Po ustaleniu listy wierzytelności, majątku dłużnika i jego egzekucji sąd rozstrzyga, czy ustalać dalszy plan spłaty, umorzyć wszystkie długi, ogłosić bankructwo konsumenta lub zakończyć postępowanie, co oznaczałoby konieczność pełnego uregulowania wszystkich zobowiązań.

Nie wiesz, czy spełniasz wszystkie warunki do oddłużenia? Skonsultuj się z doświadczonymi prawnikami

Ustalenie planu spłaty ma na celu zaspokojenie wierzycieli w taki sposób, który nie postawi konsumenta w sytuacji bez wyjścia. Standardowo maksymalny czas realizowania obowiązku uiszczania kolejnych opłat wynosi 3 lata – jeżeli sąd oceni, że dłużnik nie realizuje założeń i źle współpracował z wierzycielami, plan spłaty może zostać wydłużony nawet do 7 lat. W takich wypadkach trudno oczekiwać, że sąd umorzy choćby minimalną część zobowiązań. Kancelaria Radców Prawnych Rafał Ptak i Wspólnicy ma duże doświadczenie w sprawach o upadłość konsumencką. Zespół kompetentnych prawników może udzielić Ci fachowej porady, a także reprezentować Cię przed sądem na każdym etapie postępowania. Jeżeli potrzebujesz kompleksowych konsultacji i chcesz wiedzieć, czego możesz się spodziewać i na co możesz liczyć, przedstaw swoją sytuację zaufanym radcom prawnym!

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy