• Polski
  • Русский
  • Deutsch
AIF Kancelaria

Procesy sądowe w budownictwie

Posiadamy doświadczenia ponad 250 spraw z zakresu prawa budowlanego

Procesy sądowe
w budownictwie

AIF Kancelaria

Upadłości krajowe i transgraniczne

Doradztwo i prowadzenie upadłości przedsiębiorców oraz konsumentów wg. najkorzystniejszego dla nich wariantu

Upadłości krajowe
i transgraniczne

AIF Kancelaria

Odszkodowania

Uzyskiwanie możliwie najwyższych odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych

Odszkodowania

Kiedy możliwe jest jednostronne odstąpienie od zawartej wcześniej umowy? Poznaj najważniejsze przesłanki z kodeksu cywilnego

Podpisanie dowolnego porozumienia, kontraktu lub innego wiążącego dokumentu skutkuje powstaniem konkretnych zobowiązań. Każda strona umowy ma określone obowiązki, z których powinna wywiązywać zgodnie z poczynionymi wcześniej ustaleniami. Niestety nie zawsze to, co zostało zapisane na papierze, jest realizowane lub w ogóle wykonalne w rzeczywistości. Zasady jednostronnego odstąpienia od umowy są istotne zarówno dla tych, którzy nie chcą już oczekiwać na świadczenie uzgodnionych usług, jak i tych którzy nie są w stanie wywiązać się z podjętych zadań.

Całkowita niemożność lub istotna zwłoka w wykonaniu zobowiązań umożliwiają szybkie zerwanie kontraktu

Kodeks Cywilny definiuje odstąpienie od umowy jako jednostronne oświadczenie woli, które kształtuje prawo. Wygaśnięcie wzajemnych stosunków następuje w jednym z dwóch trybów: umowy trwałe przestają obowiązywać w momencie złożenia odstąpienia, natomiast porozumienia tymczasowe – takie jak umowy zlecenie – wygasają od dnia ich zawarcia. Oczywiście podjęcie takiej czynności prawnej wiąże się z określonymi konsekwencjami, w tym uzasadnionymi roszczeniami stosownej formy rekompensaty i naprawienia wyrządzonych szkód, jakie może zgłosić druga strona. Doświadczony w opiniowaniu umów radca prawny będzie w stanie błyskawicznie wskazać wszystkie kluczowe punkty i klauzule, otwierające furtki do skierowania sprawy na właściwe tory. Jeżeli ktoś zwleka z wywiązaniem się z części umowy, najczęściej wyznacza się dodatkowy termin realizacji i żąda wyrównania poniesionych strat. Jeżeli kontrakt jest wykonywany tylko w części, można odstąpić od umowy w tym jej zakresie, który nie jest wypełniany.

Decyzja o odstąpieniu od umowy wywołuje określone skutki prawne. Radca prawny pokaże Ci wszystkie konsekwencje

Kolejną przesłanką umożliwiającą zerwanie umowy jest brak realizacji zobowiązań ze względu na okoliczności, za które ponosi się odpowiedzialność. Istnieje możliwość odstąpienia od ustaleń w momencie, kiedy druga strona nie wykonuje swoich zobowiązań wystarczająco kompleksowo. Stopień realizacji wszystkich zapisów ma czasami ogromne znaczenie, a zrealizowanie ich jedynie w części zwyczajnie nic nie daje. Tutaj również strona, której oczekiwania wynikające z umowy nie zostały spełnione, ma prawo dochodzenia do naprawienia wynikających z tego szkód. Trzeci przypadek, w którym Kodeks Cywilny dopuszcza odstąpienie od umowy, to zawarcie odpowiednich klauzul zastrzegających taką możliwość w treści podpisywanego dokumentu. Rzecz jasna takie zapisy powinny szczegółowo określać warunki, które pozwalają z nich skorzystać. Radcy prawni z Kancelarii Rafał Ptak i Wspólnicy w trakcie prac nad różnymi umowami mieli do czynienia z wieloma rozmaitymi klauzulami, opisującymi okoliczności pozwalające na odstąpienie od umowy.

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej