Na rachunku powierniczym prowadzonym przez bank gromadzone są środki pieniężne przeznaczane na wypłatę wynagrodzenia dla dewelopera.

Ustawa deweloperska ustanawia dwa rodzaje rachunków powierniczych:

  1. zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy
  2. otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Różnica pomiędzy zamkniętym a otwartym rachunkiem powierniczym sprowadza się do tego, że w przypadku:

− zamkniętego rachunku powierniczego wypłata środków dla dewelopera nastąpi do zrealizowaniu całej inwestycji po otrzymaniu przez bank odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo własności nieruchomości a

− otwartego rachunku powierniczego wypłata środków dla dewelopera następuje w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy