Dobór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej żywo dotyka wielu przedsiębiorców. Kancelaria Rafał Ptak i Wspólnicy oferuje im swoją pomoc. Od jakiegoś czasu wzrasta zainteresowanie przekształcaniem spółek. Liczba możliwych transformacji firmy i dostępnych wariantów nie ogranicza się oczywiście do jednego. Jednak dziś postaramy się przybliżyć od strony prawnej sytuację, w której spółka cywilna staje się spółką jawną.

Po zmianach powstaje niezależny podmiot, a jednocześnie zachowana zostaje ciągłość prowadzenia działalności

Cała procedura jest stosunkowo szybka, tania i do tego przynosi szereg konkretnych korzyści. W przypadki spółki jawnej wspólnikom łatwiej dysponować swoimi prawami i udziałami czy kontynuować rozwój firmy w razie śmierci jednego ze wspólników. Nie bez powodu uważa się że największe zmiany, jakie przynosi ze sobą przekształcenie spółki cywilnej w jawną, dotyczą kwestii odpowiedzialności majątkowej. Zadłużona spółka cywilna to problem bezpośrednio dla jej wspólników. Natomiast długi spółki jawnej egzekwowane są w pierwszej kolejności z majątku tejże spółki. Kolejnym pozytywem takiej zmiany byłoby uproszczenie pozyskiwania środków z zewnątrz. Odpada konieczność zawierania złożonych umów z inwestorami, wystarczy dokapitalizowanie przez wkład nowego wspólnika.

Procedurę przekształcenia spółki cywilnej w jawną można streścić w 4 krótkich krokach

Zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa nie należy do przesadnie skomplikowanych. Prawnicy w naszej kancelarii służą fachową pomocą na każdym etapie przekształceń:

  1. przygotowanie treści uchwały, w której wspólnicy spółki cywilnej wyrażą zgodę na przekształcenie w spółkę jawną

  2. spisanie umowy spółki jawnej, zgodnie z aktualnymi wymogami kodeksu spółek handlowych

  3. formalna, jednomyślna zgoda wspólników spółki na przekształcenie i kształt umowy spółki jawnej

  4. sporządzenie wniosku do Krajowego Rejestru Spółek ws. przekształcenia

Zakończenie transformacji przedsiębiorstwa w spółkę jawną następuje w chwil wykonania wpisu w KRS. Przygotowanie wszystkich dokumentów nie zajmuje wiele czasu. Cały proces przekształcający spółkę cywilną w jawną zajmuje zwykle ok. 2 miesiące. Zapraszamy do kontaktu zainteresowanych naszymi usługami w tym zakresie.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy