Chcąc uzyskać precyzyjną, wyczerpującą informację od uprawnionych organów, trzeba najpierw złożyć stosowny wniosek. Oficjalny wzór Ministerstwa Finansów łatwo znaleźć – gorzej z jego prawidłowym wypełnieniem i sformułowaniem precyzyjnego wystąpienia. Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Siłą rzeczy wiemy co należy zrobić, aby jak najszybciej uzyskać indywidualną interpretację prawa w kwestiach podatkowych, jakie są istotne dla naszych Klientów.

Precyzyjnie sformułowany wniosek o interpretację musi odnosić się do stanu faktycznego

W takich przypadkach nasze zadanie polega na odpowiednim ukierunkowaniu podmiotu zainteresowanego uzyskaniem wyjaśnień. Wniosek o wydanie indywidualnej oceny można złożyć jedynie we własnym imieniu. Nie ma prawnej możliwości, aby zapytanie skierować w odniesieniu do cudzych interesów i zagmatwanej sytuacji prawnej ogółem. Zasadniczo podmiotem formułującym interpretacje obowiązujących przepisów jest Minister Finansów.

Czy to oznacza, że wszelkie wnioski w tym zakresie wysyła się do Warszawy? W zamkniętym katalogu spraw takie obowiązki spoczywają na władzach lokalnych, tj. marszałkach województw, starostach, prezydentach miast, burmistrzach i wójtach. Według tzw. właściwości miejscowej interpretacji przez ww. włodarzy podlegają:

  • podatek rolny

  • podatek leśny

  • podatek od nieruchomości

  • podatek od środków transportu

  • opłata targowa

  • opłata miejscowa

  • opłata administracyjna

  • opłata za psa / psy

Przepisy dotyczące podatków są zbyt skomplikowane? Poproś o pomoc kompetentnego prawnika

Kancelaria Rafał Ptak i Wspólnicy oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług. Wiemy, na co zwrócić uwagę i jak sformułować poszczególne kwestie, aby wniosek o interpretację indywidualną był kompletny oraz wolny od wad. Brak wezwania o uzupełnienie braków przez organ opiniujący jest równoznaczny z szybszym wydaniem oceny. Dysponując konkretnymi wyjaśnieniami, można podejmować dalsze decyzje kluczowe dla rozwoju biznesu. Profesjonalne doradztwo podatkowe pomoże dokonać optymalnego wyboru w świetle faktów oraz obowiązującej interpretacji. Zapraszamy do kontaktu Klientów biznesowych prowadzących firmy z dowolnej branży.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy