W razie śmierci pokrzywdzonego (pokrzywdzony nie wytoczył za życia powództwa cywilnego) osoby najbliższe (art. 115 § 11 KK) mogą aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć powództwo cywilne o przysługujące im roszczenia majątkowe wynikające z popełnienia przestępstwa.

  • W art. 63 § 1 KPK jest mowa o stronach zastępczych, które mogą dochodzić przysługujących im roszczeń majątkowych wynikających z popełnienia przestępstwa. Strony te mogą więc dochodzić zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu – jeżeli je poniosły (art. 446 § 1 KC, renty – jeżeli należą do kręgu osób wskazanych w art. 446 § 2 KC, odszkodowania – jeżeli wskutek śmierci pokrzywdzonego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej (art. 446 § 3 KC) oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 446 § 4 KC).
  • W wypadku gdy organ prowadzący postępowanie dysponuje informacjami o osobach najbliższych dla pokrzywdzonego, powinien pouczyć o przysługujących uprawnieniach co najmniej jedną z nich (art. 52 § 2 KPK).

W razie śmierci powoda cywilnego osoby najbliższe (art. 115 § 11 KK) mogą wstąpić w prawa zmarłego i dochodzić przysługujących im roszczeń.

  • W art. 63 § 2 KPK jest mowa o stronach nowych, które mogą dochodzić nie tylko przysługujących im praw, ale także roszczeń majątkowych należnych pokrzywdzonemu, gdyby żył, w zakresie objętym wytoczonym powództwem cywilnym.

Art. 63 i 64 KPK wyłącza art. 194 – 198 KPC.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

 

 

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy